Občanské sdružení Ochránci přírody Končin - Sloupnice - Vilámova    Dnes je sobota 22. června 2024 - 07:46:09 

Občané obce Sloupnice se rozhodli aktivně bránit své životní prostředí a založili proto na závěr roku 2004 občanské sdružení (o.s.) s názvem: Ochránci přírody Končin - Sloupnice - Vilámova (OPKSV).


Hlavním cílem OPKSV je boj proti stavbě tzv. severní varianty rychlostní komunikace R 35 přes katastr této obce. Tato varianta a jeden z plánovaných přivaděčů R 35 by tak bezprostředně sevřely obec do obrovských asfaltových kleští ze tří světových stran a oblaku smogových zplodin. Stavbou by byl současně zničen i vilámovský pramen, který zásobuje kromě Sloupnice ještě dvě další obce pitnou vodou.
Stop!
OPKSV v současné době podporuje dohody ve prospěch jižní varianty R35.
Jižní varianta je dle našeho názoru výhodná z ekologického, dopravního i časového hlediska.

anketa Ropak roku.


Setkání s poslancem PČR Jiřím Čepelkou na téma: „Rychlostní komunikace R 35"

Přestože ODS slibuje ve svém programovém dokumentu pro volby 2006 rychlost výstavby R35 „Do roku 2010 postavíme druhé spojení mezi Čechami a Moravou, tedy rychlostní silnici R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí (Mohelnicí).“ nebo „V žádném případě nebudeme blokovat ani jižní ani severní variantu.“, od pana poslance Čepelky jsme se dozvěděli, že pro něho není důležité, kdy se rychlostní komunikace R 35 v našem kraji začne stavět, ale hlavně aby šla severem. Odhaduje, že se bude komunikace stavět až v roce 2025. Je vidět, že se pan poslanec programem své strany moc neřídí.

Nás tento postoj od zákonodárce velmi překvapil. Vždyť pro stát i pro kraj je rychlost výstavby komunikace na prvním místě. Z tohoto důvodu také vzniklo Memorandum mezi vládou ČR a Pardubickým krajem, ve kterém se stát zavazuje, že vybuduje přivaděče a obchvaty měst v Pardubickém kraji v rámci rychlostní komunikace R 35 při přijetí výhodnější jižní varianty.

Další překvapivá informace byla, že změnou ministra se mění i stanovisko, v tomto případě ministerstev dopravy a životního prostředí, a vůbec tedy nezáleží na tom, jaké řešení je v dané chvíli nejoptimálnější. Jestliže tedy ministerstva dopravy a životního prostředí až doposud podporovala variantu jižní, podle slov pana poslance Čepelky by měli noví páni ministři Řebíček a Bursík teď podporovat variantu severní?!

Na otázku, zda-li se seznámil se všemi doposud vypracovanými posudky na R35, nám bylo sděleno, že pro něho nemají valného významu, poněvadž trasování variant rychlostní komunikace vychází výhodně pro toho, kdo je zadává, protože je platí. Připadali jsme asi panu poslanci jak z jiného světa, že takovéto běžné praktiky ještě neznáme.

Politicky vyzrálý pan Čepelka reagoval na stavební uzávěry vydané na veškeré liniové stavby dopravní infrastruktury v osmi obcích v trase plánované severní varianty R 35 tím, že podle něho není problém, aby tyto stavební uzávěry zrušilo zastupitelstvo kraje nebo vláda. Skutečnost je však taková, že stavební uzávěry nemůže ze zákona zrušit ani vláda, natož krajské zastupitelstvo, ale pouze Ústavní soud ČR, jehož rozhodnutí v rámci jeho věcné působnosti jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

V současné době je pro o.s. OPKSV směrodatné to, že MD společně s MŽP vyhodnotili jižní koridor jako nejvýhodnější pro trasování rychlostní komunikace R35 přes Pardubický kraj, což vedlo ke schválení Územního plánu VÚC PK krajskými zastupiteli v prosinci 2006. To, že však krajští zastupitelé v jednom bodě zároveň odhlasovali změnu toho, co vlastně tímto hlasováním schválili, nás jenom přesvědčilo o tom, že ze strany krajištích zastupitelů není vůle postavit tranzitní rychlostní komunikaci R35 co nejrychleji, předejít dopravním kolapsům v Pardubickém kraji a odlehčit přecpané a dosluhující dálnici D1. Je to ukázka politické arogance moci, která vede jen ke zbytečnému protahování celého procesu a plýtvání finančními prostředky.

Přesto věříme, že pan poslanec parlamentu ČR Jiří Čepelka přehodnotí svůj postoj k R35 a bude ze svého postavení napomáhat rychlé realizaci této stavby v souladu se schváleným územním plánem, zájmy Pardubického kraje, státu a především řidičů.


Reakce na činnost náměstka hejtmana a radního pro dopravu

Pan náměstek pro dopravu Pardubického kraje Ivo Toman si nezodpovědně zahrává s vážnou situací, jaká je v naší, stále se zhoršující dopravě, v Pardubickém kraji. Snaží se svou nekompetenčnost zakrýt svalováním viny na obce, které přijaly stavební uzavěry pro liniové stavby na jejich katastru. Tímto rozhodnutím, které jim umožnil stavební zákon, odmítají obce severní variantu jako celkově špatnou ze všech hledisek a požadavků na tranzitní dopravu. Podporují jižní variantu, která byla nejlépe vyhodnocena při posuzování jednotlivých variant. Kladné stanovisko dostala i od Ministerstva dopravy, životního prostředí a ekologických sdružení, což nebývá častým jevem při projednávání takovéto stavby. Vždyť zastupitelstvo Pardubického kraje přijalo jižní variantu do procesu schvalování ÚP VÚC Pk, který byl v prosinci loňského roku schválen s jižní variantou!
Pro pana náměstka by to mělo být směrodatné, a měl by vyvíjet veškerou svou pracovní činnost, která mu z jeho funkce radního pro dopravu Pardubického kraje vyplývá a umožňuje, aby se zasadil na Generálním ředitelství ŘSD ČR o rychlou realizaci jižní varianty. Tím by předešel dopravnímu kolapsu, který Pardubickému kraji hrozí. Při naplnění katastrofického scénaře se bude na prvním místě zodpovídat právě jen on, a to si dnes možná neuvědomuje. Měl by přestat zadávat další požadavky na hledání jiných tras, které se dají těžko vymyslet, když mezi severní a jižní variantou je pouhých 6 až 8 kilometrů.

Předseda os. OPKSV Černý Jiří


Osm obcí na Orlickoústecku vydalo stavební úzávěry

Severem cesta nevede vzkazují obce Slatina, Zálší, Tisová, České Heřmanice, Sloupnice, Řetová, Rybník a Semanín, které na konci roku 2006 vydaly stavební uzávěry, jimiž ve svém katastru zakazují realizaci veškerých liniových staveb dopravní infrastruktury. Podle Ochránců přírody Končin-Sloupnice-Vilámova je tento krok vyjádřením podpory již schválenému Územnímu plánu VÚC PK, kde je R35 vedena jižním koridorem. Zároveň tak obce chtějí chránit svá území před všemi nepřijatelnými stavbami typu severní R35.


Další informace naleznete na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku.

Copyright by © OPKSV 2004 - 2007   Kontakt: Napište nám. sdruzeni@sloupnice.cz